<

Studying

Nếu có một điều sẽ thay đổi hoàn toàn trải nghiệm của mình ở trường đại học, đó là cách học tập hiệu quả. Nhưng điều kỳ lạ về việc học tập hiệu quả là chúng ta chưa bao giờ được dạy cách làm điều đó. Chúng ta có thể nhận được những lời khuyên kỳ quặc từ một giáo viên nhưng thường không nhiều hơn thế.

Mình đã khám phá ra tất cả công cụ học tập hiệu quả này khi mình học năm thứ 2 trường kinh tế và nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi đối với mình - không chỉ về mặt làm cho việc học tập của mình hiệu quả hơn mà nó còn giải phóng thời gian của mình để bắt đầu dự án kinh doanh riêng và học tập ở hai ngôi trường, trong khi vẫn đạt kết quả thi trên đại học khá tốt.

Check out my ultimate guides
Join the Friendzone

Chủ nhật hàng tuần, mình sẽ chia sẻ các mẹo năng suất hữu ích, lời khuyên của mình về năng suất, học tập trực tiếp đến email của bạn.