Lifestyle

Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đều muốn học tập và làm việc hiểu quả phải không nào? Nhưng làm việc hiệu quả là như thế nào, làm như thế nào để chúng ta có thể cải thiện năng suất của mình để sống hạnh phúc hơn, hiệu quả hơn và khoẻ mạnh hơn.

Trong phần Lifestyle này, mình sẽ đưa ra cho bạn một số cách để có thể cải thiện năng suất của bản thân, để học tập hiệu quả và dành thời gian cho những việc quan trọng và vui vẻ trong suốt quá trình.

Check out my ultimate guides
Join the Friendzone

Chủ nhật hàng tuần, mình sẽ chia sẻ các mẹo năng suất hữu ích, lời khuyên của mình về năng suất, học tập trực tiếp đến email của bạn.