Book Notes & Reviews

Nếu được hỏi về thứ gì đã làm hoàn toàn thay đổi tư duy của mình thì mình luôn luôn tự tin tuyên bố đó chính là sách. Với mình, sách là chân quý, là nguồn tri thức vô hạn của con người. Có những người đã dành ra hàng chục năm, thậm trí là cả cuộc đời của họ để viết được một cuốn sách. Vậy mà chúng ta - thế hệ hậu bối, lại có thể tiếp thu những kiến thức đó chỉ gói gọn trong một cuốn sách. Thật là tuyệt vời.

Trong phần Book Note & Review này, mình sẽ highlight những phần mà mình cảm thấy thích thú và giá trị nhất trong những cuốn sách mà mình đọc được. Bên cạnh đó, mình cũng sẽ giới thiệu cho mọi người, một vài cuốn sách mà mình thấy ấn tượng nhất để mọi người có thể tham khảo.

Check out my ultimate guides
Join the Friendzone

Chủ nhật hàng tuần, mình sẽ chia sẻ các mẹo năng suất hữu ích, lời khuyên của mình về năng suất, học tập trực tiếp đến email của bạn.